Sa Game Line Sa Gaming Line Sa Gaming Sa Game

Sa Game Line Sa Gaming Line Sa Gaming Sa Game Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame SaGame Slot คาสิโน SaGame อุตสาหกรรมบริการสแกนเอกสารทั่วโลกถึงปี 2028 – นําเสนออาร์มสตรองจดหมายเหตุการจัดการบันทึกชิคาโกและบริการจัดการบันทึก Cube และอื่น ๆDUBLIN, July 8, 2022 /PRNewswire/ — รายงาน ‘ตลาดบริการสแกนเอกสารทั่วโลกและญี่ปุ่น, ตามประเภทบริการ, ตามประเภทเอกสาร, ตามอุตสาหกรรมปลายทาง, และตามภูมิภาค – ขนาด, ส่วนแบ่ง, แนวโน้ม, และการวิเคราะห์โอกาส, 2021 – 2028’ ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นกระบวนการสแกนเอกสารที่เป็นกระดาษและแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ส่วนใหญ่กําลังสแกนเอกสารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิตและเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลสามารถป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้โดยการให้การสํารองข้อมูลในกรณีที่เอกสารทางกายภาพสูญหายหรือเสียหาย เครื่องสแกนความเร็วสูงใช้เพื่อสแกนเอกสารเป็นภาพดิจิทัล

การเอาท์ซอร์สเอกสารประกอบด้วยวิธีการจดจําอักขระอัจฉริยะ (ICR) และวิธีการจดจําอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแปลงเอกสารที่เขียนด้วยมือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเอาท์ซอร์สบริการสแกนเอกสารในองค์กรผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สเอกสารจึงพยายามแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจโดยการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น Ricoh Ltd. ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ถ่ายภาพสํานักงานโซลูชันการพิมพ์การผลิตระบบการจัดการเอกสารและบริการด้านไอทีได้แนะนําบริการเอาท์ซอร์สกระบวนการเอกสารสําหรับองค์กรเพื่อจ้างกระบวนการทางธุรกิจเอกสารจากภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนโดยรวมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ในองค์กร

ความต้องการบริการสแกนเอกสารที่เพิ่มขึ้นในภาคโลจิสติกส์ในญี่ปุ่นคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ บริการสแกนเอกสารโลจิสติกส์ช่วยให้ บริษัท ขนส่งสามารถแปลงเป็นดิจิทัลและจัดระเบียบเอกสารในลักษณะที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

บริการเหล่านี้ถูกใช้โดยทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรขนาดใหญ่เพื่อติดตามเวิร์กโฟลว์ของตน ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน 2020 Ripcord Inc. ซึ่งเป็นบริษัทดิจิทัลด้านหุ่นยนต์ชั้นนําในสหรัฐฯ ได้ประกาศร่วมทุนกับ Fuji Xerox Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในญี่ปุ่นซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ xerographic และเอกสาร เพื่อนําเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการร่วมทุนนี้ Ripcord Inc. และ Fuji Xerox ช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาปรับปรุงการดําเนินงานเร่งการแปลงเป็นดิจิทัลลดต้นทุนลดต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเป็นดิจิทัลและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

วิธีการสแกนเอกสารจะรวบรวมรายละเอียดจากเอกสารที่เป็นกระดาษและแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเรียกดูค้นหาและใช้งาน องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นใช้บริการสแกนเอกสารเพื่อประหยัดเวลาและเงินในองค์กร สามารถลดต้นทุนการจัดเก็บและทรัพยากรที่จําเป็นในการรักษาและดึงบันทึก การสแกนเอกสารทําให้การแชร์เอกสารและทํางานร่วมกันในโครงการเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นกระดาษ

การสแกนเอกสารไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ แต่ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มันลดการใช้กระดาษเครื่องเขียนหมึกและอื่น ๆ อีกมากมาย การสแกนเอกสารยังมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในที่ทํางาน ตัวอย่างเช่น Canon Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตเลนส์ กล้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสแกนเนอร์ กําลังดําเนินการเพื่อปกป้องธุรกิจและลดความเสี่ยงด้วยการแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิทัล บริการสแกนเอกสารช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องสูญเสียไฟล์ ลดต้นทุนการดําเนินงาน และเปิดใช้งานการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์หรือบันทึกทางธุรกิจอย่างปลอดภัย

Increasing adoption of document digitization services in Japan is driving the growth of the market. The companies prefer scanning paper documents and converting them into electronic formats in order to save cost, increase productivity, and also to improve access to the information.

For instance, in March 2021, NTT DOCOMO Inc., a Japan-based mobile operator company, signed a partnership with Ripcord, a U.S.-based robotic digitization company that launched a new digital transformation (DX) solution. The robotic approach to DX solution replaces manual, error-prone, labor-intensive processes and replaces traditional approaches with new automation technologies such as robotics and machine learning.

Key features of the study:

This report provides in-depth analysis of the global and Japan document scanning services market size (US$ Million) and compound annual growth rate (CAGR %) for the forecast period (2021- 2028), considering 2020 as the base year
It elucidates potential revenue opportunities across different segments and explains attractive investment proposition matrices for this market
This study also provides key insights about market drivers, restraints, opportunities, new product launches or approvals, regional outlook, and competitive strategies adopted by the leading market players
It profiles leading players in the global and Japan document scanning services market based on the following parameters – company overview, financial performance, product portfolio, geographical presence, market capital, key developments, strategies, and future plans
Companies covered as a part of this study include Access Scanning Document Services, LLC, Ripcord, Inc., Armstrong Archives, LLC, Chicago Records Management Inc., Cube Records Management Services, The Scanning Company, Smooth Solutions Inc., VENSO Technologies, Shoreline Records Management, Inc., Pearl Scan, iGuana, Cleardata UK Ltd., KnowledgeLake, Microimage Technologies Limited, ScanWorld Station Limited, The Apache Software Foundation, Advanced Data Solutions, Inc., Blue-Pencil Information Security Inc., Iron Mountain Inc., Flatworld Solutions Pvt. Ltd., Royal Imaging, Pacific Records Management, DataGuard USA (Record Nations), Scanning America Inc..
Insights from this report would allow marketers and management authorities of companies to make informed decisions regarding future product launches, product upgrades, market expansion, and marketing tactics
The global and Japan document scanning services market report caters to various stakeholders in this industry including investors, suppliers, managed service providers, third-party service providers, distributors, new entrants, and value-added resellers
Stakeholders would have ease in decision-making through various strategy matrices used in analyzing the global and Japan document scanning services market
Key Topics Covered:

1. Research Objectives and Assumptions

2. Market Purview

Report Description
คําจํากัดความและขอบเขตของตลาด
บทสรุปผู้บริหาร
ตัวอย่างข้อมูลตลาดตามประเภทบริการ
ตัวอย่างข้อมูลตลาดตามประเภทเอกสาร
ตัวอย่างข้อมูลตลาดตามอุตสาหกรรมปลายทาง
ตัวอย่างข้อมูลตลาดตามภูมิภาค
แผนที่โอกาสทางการขายของผู้เผยแพร่
3. การเปลี่ยนแปลงของตลาดกฎระเบียบและการวิเคราะห์แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงของตลาด
โปรแกรม ควบคุม
ข้อจํากัด
โอกาสทางการตลาด
สถานการณ์ด้านกฎระเบียบ
แนวโน้มอุตสาหกรรม
การควบรวมและซื้อกิจการ
ระบบใหม่เปิด / อนุมัติ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การวิเคราะห์ของพอร์เตอร์
การวิเคราะห์ศัตรูพืช
ผลกระทบของ COVID-19
4. ตลาดบริการสแกนเอกสารทั่วโลกตามประเภทบริการ 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

แนะ นำ
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 และ 2571 (%)
แนวโน้มเซ็กเมนต์
บริการนอกสถานที่
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
บริการนอกสถานที่
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
5. ตลาดบริการสแกนเอกสารทั่วโลกตามประเภทเอกสาร 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

แนะ นำ
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 และ 2571 (%)
แนวโน้มเซ็กเมนต์
การสแกนเวชระเบียน
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การสแกนเอกสารทางกฎหมาย
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
พิมพ์เขียวและการสแกนแผนที่
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การสแกนหลักฐานการจัดส่ง
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การสแกนเอกสารทรัพยากรบุคคล
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การสแกนหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้สแกนเอกสาร
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
อื่น ๆ (การสแกนแบบสํารวจ, การสแกนหนังสือ, ฯลฯ )
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
6. ตลาดบริการสแกนเอกสารทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมปลายทางปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

แนะ นำ
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดปี 2020 และ 2028 (%)
แนวโน้มเซ็กเมนต์
ดูแล สุขภาพ
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
บริษัทกฎหมาย
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
บีเอฟเอสไอ
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
รัฐบาล
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
การศึกษา
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
บริษัทสถาปัตยกรรม
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
อื่น ๆ
แนะ นำ
ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
7. ตลาดบริการสแกนเอกสารทั่วโลกตามภูมิภาค 2020-2028 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

8. ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ข้อมูลบริษัท
เข้าถึงบริการสแกนเอกสาร, LLC
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ริปคอร์ด อิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
อาร์มสตรองหอจดหมายเหตุ, LLC
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ชิคาโกเรคคอร์ดสแมเนจเม้นท์อิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
บริการจัดการระเบียนคิวบ์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
บริษัทสแกนนิง
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
เรียบโซลูชั่นอิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
เทคโนโลยีของ VENSO
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ชอร์ไลน์เรคคอร์ดสแมเนจแมเนจเม้นท์ อิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
เพิร์ลสแกน
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
อิกัวนา
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
เคลียร์ดาต้า สหราชอาณาจักร จํากัด
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ทะเลสาบความรู้
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ไมโครอิมาจเทคโนโลยีจํากัด(มหาชน)
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
สแกนเวิลด์ สเตชั่น จํากัด
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
มูลนิธิซอฟต์แวร์อาปาเช่
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
โซลูชั่นข้อมูลขั้นสูง Inc.
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลดินสอสีฟ้า Inc.
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ไอรอนเมาน์เทนอิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
แฟลตเวิลด์โซลูชั่น Pvt. Ltd.
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
รอยัลเอ็กเซ็กชั่น
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
การจัดการระเบียนแปซิฟิก
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
ดาต้าการ์ดสหรัฐอเมริกา (ประเทศบันทึก)
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
สแกนอเมริกาอิงค์
ภาพรวมบริษัท
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการทางการเงิน
กลยุทธ์หลัก
การพัฒนา/อัปเดตล่าสุด
มุมมองของนักวิเคราะห์
9. หมวด

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้โปรดไปที่ https://www.researchandmarkets.com/r/6iqq7j

ติดต่อสื่อมวลชน:

การวิจัยและการตลาด
ลอร่าวูดผู้จัดการ
อาวุโส press@researchandmarkets.com

สําหรับเวลาทําการ E.S.T โทร + 1-917-300-0470
สําหรับสหรัฐอเมริกา / สามารถโทรฟรีโทร + 1-800-526-8630
สําหรับ GMT เวลาทําการโทร + 353-1-416-8900

สหรัฐอเมริกา โทรสาร : 646-607-1907การขยายแบรนด์อาหารเสริมและบรรจุภัณฑ์อาหารของ Cermount ส่งเสริมความภาคภูมิใจและวัตถุประสงค์
ข่าวจัดทําโดย

เซอร์เมาท์
08 ก.ค. 2022 16:36 ET

แชร์บทความนี้

BREVARD, N.C., July 8, 2022 /PRNewswire/ — Cermount ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับ Sa Game Line และบริการบรรจุภัณฑ์อาหารแห้งนําเสนอการผลิตตามสัญญาที่เน้นคุณภาพเป็นหลักในขณะที่จ้างพนักงานที่รวมทุกอย่างและขับเคลื่อนด้วยภารกิจ นอกจากบริษัทแม่แล้ว Transylvania Vocational Services (TVS) และสัญญาต่อเนื่องกับรัฐบาลสหรัฐฯ สําหรับธนาคารอาหารและกองทัพสหรัฐฯ Cermount ยังคงเติบโตและขยายธุรกิจการผลิตและอาหารเสริมฉลากส่วนตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา

อาหารเสริมของ Cermount และการผลิตอาหารแห้งยังคงเติบโตและการลงทุนในอนาคต

Supplement manufacturing and supplement packaging employees smiling with herbal supplement powder in plastic jar.
พนักงานผลิตอาหารเสริมและบรรจุภัณฑ์เสริมยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยผงเสริมสมุนไพรในขวดพลาสติก
Cermount มีการลงทุนในอนาคตด้วยการอัพเกรดสิ่งอํานวยความสะดวกในปัจจุบันและการขยายสาย อุปกรณ์เติมและซีลแบบแนวตั้งและแนวนอนใหม่เส้นเติมเพิ่มเติมและเครื่องห่อหุ้มบ๊อชความเร็วสูงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนล่าสุด เพิ่มพื้นที่ตารางฟุตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตใหม่และพื้นที่เฉพาะสําหรับการผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการห่อหุ้มการบรรจุขวดและโอกาสในการบรรจุผง

“Cermount วางแผนที่จะขยายสิ่งอํานวยความสะดวกและความสามารถของเราต่อไปเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและตลาดของเรา” Beth Rich “เรายังมีความสามารถใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นซึ่งวางแผนไว้สําหรับปีหน้า เช่น ถ้วยเสิร์ฟเดี่ยว ขนาดและรูปแบบแพ็คที่แตกต่างกัน และการนําเสนอวัสดุเพิ่มเติม เราโชคดีที่การเติบโตล่าสุดของเราทําให้เราสามารถนําการลงทุนประเภทนี้กลับมาสู่องค์กรของเราได้อีกครั้ง”

Cermount มีความยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขนาดการผลิตและความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดโดยรวม ทีม R&D สามารถช่วยเหลือลูกค้าใหม่ด้วยการพัฒนาอาหารที่กําหนดเองหรือเพียงแค่ปรับปรุงสูตรปัจจุบัน โดยรวมแล้ว Cermount ตอบสนองง่ายทํางานด้วยและอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการผลิตแบบเริ่มต้นจนจบของความต้องการของโครงการส่วนใหญ่

“คุณภาพที่ผ่านการรับรอง บริการที่เชื่อถือได้” คําขวัญของ Cermount สร้างขึ้นจากภารกิจของ บริษัท แม่ Transylvania Vocational Services (TVS) ซึ่งให้การจ้างงานที่แข่งขันได้แก่ผู้ใหญ่ที่มีความพิการมานานกว่า 50 ปี TVS มีโรงงานผลิตอาหารแห้งที่ทันสมัยซึ่งปฏิบัติตามสัญญาสําหรับรัฐบาลกลาง ความสามารถและการขยายตัวใหม่ของ Cermount รวมกับภารกิจและความเชี่ยวชาญของ TVS ทําให้เกิดการผสมผสานที่ชนะและทําไมทั้งคู่จึงได้รับความไว้วางใจและเคารพจากพันธมิตรในอุตสาหกรรม โดย “การผลิตที่มีภารกิจ” องค์กรเหล่านี้ทํางานเพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของคนพิการและอุปสรรคในการจ้างงาน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.cermount.com
โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): +353-1-481-1716
VULCAN ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสสําหรับหุ้นสามัญ
บริษัท วัลแคน วัสดุ, เบอร์มิงแฮม, อลาบาม่า (บริษัท พีอาร์นิวส์โฟโต้/วัลแคน วัสดุ) (PRNewsFoto/) (PRNewsFoto/)
ข่าวจัดทําโดย

บริษัท วัลแคนวัสดุ
08 ก.ค. 2022 16:30 ET

แชร์บทความนี้

เบอร์มิงแฮม, อลา. 8 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — คณะกรรมการบริหารของ Vulcan Materials Company (NYSE: VMC) ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 0.40 เซนต์ต่อหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

บริษัท Vulcan Materials Company ซึ่งเป็นสมาชิกของดัชนี S&P 500 ที่มีสํานักงานใหญ่ในเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา เป็นผู้ผลิตมวลรวมการก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินบด ทราย และกรวด และเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของมวลรวม รวมถึงยางมะตอยผสมและคอนกรีตผสมเสร็จ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vulcan ไปที่ www.vulcanmaterials.com

สําหรับการปล่อยตัว
ทันที ติดต่อนักลงทุน: มาร์ควอร์เรน (205) 298-3220
สื่อติดต่อ: เจเน็ต Kavinoky (205) 298-3220

แหล่งที่มา บริษัท วัสดุวัลแคน
ดับลิน 8 กรกฎาคม 2022 /PRNewswire/ — Aptiv PLC (NYSE: APTV) จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2022 ในวันที่ 4 สิงหาคม และจะจัดการประชุมนักลงทุนในวันเดียวกันเวลา 8:00 น. EDT การโทรจะเป็นเจ้าภาพโดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aptiv เควินคลาร์กและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจโจเซฟมัสซาโร

ลิงก์ไปยังเว็บคาสต์สดและสื่อการนําเสนอจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Aptiv Investor Relations ที่ ir.aptiv.com การเล่นซ้ําจะพร้อมใช้งานสองชั่วโมงหลังจากการประชุมทางโทรศัพท์

หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์โปรดกด 800-289-0741 (สหรัฐอเมริกา) หรือ +1 323-701-0212 (ระหว่างประเทศ) 15 นาทีก่อนเริ่มการโทรและขอให้เชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ Aptiv PLC หมายเลข ID การประชุมจะถูก4936352

เกี่ยวกับ Aptiv
Aptiv เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาโซลูชันที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อมากขึ้นเพื่ออนาคตของการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เยี่ยมชม aptiv.com

แหล่งที่มา เอพทิฟ จํากัด (มหาชน)