เว็บ Star Vegas สมัครเว็บจีคลับ ตลาดกระเบื้องพรม

เว็บ Star Vegas ขนาดตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกส่วนแบ่งการสำรวจการเติบโตปี 2020 ถึงปี 2024 และรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายงานนี้ช่วยในการวิเคราะห์พัฒนาการด้านการแข่งขันเช่นกิจการร่วมค้าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการวิจัยและพัฒนาใน “ตลาดกระเบื้องพรมแบบแยกส่วน”ภาพรวมตลาด
เว็บ Star Vegas
รายงานการวิจัยที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นจากการวิจัยหลักที่ครอบคลุม (ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และการวิจัยรองรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ตลาดกระเบื้องพรมแบบโมดูลาร์ทั่วโลกตามปริมาตร (ล้านตารางเมตร) และตามมูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) รายงานยังได้วิเคราะห์ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์เพิ่มเติมตามภาคแอปพลิเคชัน (สำนักงานการค้าปลีกการดูแลสุขภาพการต้อนรับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ) ตามขนาด (50 * 50 ซม. 25 * 100 ซม. 50 * 100 ซม. 100 * 100 ซม.) และตามยอดขาย ช่องทาง (การขายตรงและการขายทางอ้อม) ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกได้รับการวิเคราะห์ตามภูมิภาค (อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิก LAMEA) และตามประเทศ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสส่วนที่เหลือของยุโรปจีนญี่ปุ่นออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ส่วนที่เหลือในเอเชียแปซิฟิก) สำหรับช่วงเวลาย้อนหลังของปี 2014-2018 และช่วงเวลาคาดการณ์ปี 2019-2024ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกมีมูลค่า 11.96 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 โดยมีปริมาณการใช้ X ล้านตารางเมตร ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระเบื้องโมดูลาร์มีความต้องการสูง ได้แก่ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ความทนทานและการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา นอกจากนี้การเติบโตของรายได้ต่อหัวและการพัฒนาในภาคบริการช่วยเพิ่มความต้องการกระเบื้องพรมโมดูลาร์

การปรับแต่งรายงาน
รายงานสามารถปรับแต่งตามความต้องการด้านการวิจัยเฉพาะของลูกค้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมที่ จำกัดตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์และตลาดปลายทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ตลาดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยรวมถึงความชอบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปความเชื่อมั่นของผู้บริโภคการใช้จ่ายสำหรับสินค้าคงทนอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อและความพร้อมของสินเชื่อการหมุนเวียนในที่อยู่อาศัยและความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจรายงานได้ครอบคลุมและวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกและให้ข้อมูลสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของตลาดหุ้นและปัจจัยการเติบโต รายงานนี้มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่ทันสมัยและช่วยผู้มีอำนาจตัดสินใจในการประเมินการลงทุน

ขอบเขตของรายงาน
ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ทั่วโลกตามปริมาณ (ล้านตารางเมตร) ตามมูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) – ช่วงเวลาจริง: 2014-2018 ระยะเวลาคาดการณ์: 2019-2024
การวิเคราะห์ตามภาคการใช้งาน“ สำนักงานการค้าปลีกการดูแลสุขภาพการต้อนรับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
วิเคราะห์ตามขนาด (50 * 50 ซม., 25 * 100 ซม., 50 * 100 ซม., 100 * 100 ซม.)
วิเคราะห์ตามช่องทางการขาย (ขายตรง & ขายทางอ้อม)
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด
ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ในภูมิภาคตามปริมาณ (ล้านตารางเมตร) ตามมูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)“ อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิก ROW (ช่วงเวลาจริง: 2014-2018 ระยะเวลาคาดการณ์ 2019-2024)
การวิเคราะห์ตามภาคการใช้งาน“ สำนักงานการค้าปลีกการดูแลสุขภาพการต้อนรับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
วิเคราะห์ตามขนาด (50 * 50 ซม., 25 * 100 ซม., 50 * 100 ซม., 100 * 100 ซม.)
วิเคราะห์ตามช่องทางการขาย (ขายตรง & ขายทางอ้อม)
ผู้เล่นชั้นนำระดับภูมิภาคการวิเคราะห์ประเทศ“ ตลาดกระเบื้องพรมโมดูลาร์ตามปริมาณ (ล้านตารางเมตร) ตามมูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) – สหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (ช่วงเวลาจริง: 2014- 2561, ช่วงเวลาพยากรณ์: 2562-2567)
การวิเคราะห์ตามภาคการใช้งาน“ สำนักงานการค้าปลีกการดูแลสุขภาพการต้อนรับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
วิเคราะห์ตามขนาด (50 * 50 ซม., 25 * 100 ซม., 50 * 100 ซม., 100 * 100 ซม.)
วิเคราะห์ตามช่องทางการขาย (ขายตรง & ขายทางอ้อม)
จุดเด่นของรายงานอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
พลวัตของตลาด“ เทรนด์ไดรเวอร์ความท้าทาย

สมัครเว็บจีคลับ

รายงานตลาดนักยกกระจกไฟฟ้าทั่วโลกปี 2558-2562 ขนาดของตลาดส่วนแบ่งราคาแนวโน้มและการคาดการณ์ปี 2563-2568Global Electric Glass Lifter โดยผู้เล่นภูมิภาคประเภทแอปพลิเคชันและช่องทางการขายได้รับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อช่วยลูกค้าในการใช้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดในการกำหนดกรอบการตัดสินทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และแนะนำแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ รายงานการวิจัย Global Electric Glass Lifter นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนานอกเหนือจากกระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน

“ การวิเคราะห์ตลาดนักยกกระจกไฟฟ้าทั่วโลกปี 2558-2562 และการคาดการณ์ปี 2563-2568 ” รายงานการวิจัยใหม่เพิ่มในฐานข้อมูลรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยนี้กระจายอยู่ใน 97 หน้าโดยมีการบรรยายสรุป บริษัท ชั้นนำและรายละเอียดพร้อมตารางและตัวเลข

รายงานเริ่มต้นจากภาพรวมของโครงสร้าง Industry Chain และอธิบายถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมจากนั้นวิเคราะห์ขนาดตลาดและการคาดการณ์ของ Electric Glass Lifter ตามผลิตภัณฑ์ภูมิภาคและการใช้งานนอกจากนี้รายงานนี้ยังแนะนำสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ขายและโปรไฟล์ของ บริษัท การวิเคราะห์ราคาตลาดและคุณลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าอยู่ในรายงานนี้ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม (ขนาดตลาดและการคาดการณ์ บริษัท หลักประเภทผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ):

ล้อเชือก
เพลาที่ยืดหยุ่น
สายพานพลาสติก
อื่น ๆ
ความครอบคลุมของ บริษัท (ข้อมูล บริษัท รายได้จากการขายราคากำไรขั้นต้นผลิตภัณฑ์หลัก ฯลฯ ):

Shanghai Qiaoguang Auto Parts
Jiangsu Chaoli เครื่องใช้ไฟฟ้า
Ruian Xinxing โรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ
Wenzhou Kangxin เทคโนโลยี
กว่างโจว Chezhou Auto Parts
Aardwolf Industries LLC
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าการบิน Guiyang Wanjiang
Shanghai Zhongou Auto Electric
Suzhou Yangxinde Auto Parts
ความครอบคลุมของแอปพลิเคชัน (ขนาดตลาดและการคาดการณ์ตลาดความต้องการที่แตกต่างกันตามภูมิภาคข้อมูลผู้บริโภคหลัก ฯลฯ ):

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
การครอบคลุมภูมิภาค (การผลิตในภูมิภาคความต้องการและการคาดการณ์ตามประเทศ ฯลฯ ):อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่รายงานครอบคลุม:

ตัวขับเคลื่อนหลักข้อ จำกัด และแนวโน้มที่เกิดขึ้น
ขนาดของตลาดอัตราการเติบโตและโอกาส
ส่วนแบ่งการตลาดและตำแหน่งของผู้เล่นชั้นนำ
การวิเคราะห์ศัตรูพืชใน 5 ภูมิภาคที่สำคัญ
การวิเคราะห์ SWOT โดยละเอียดของ บริษัท ชั้นนำ 10 แห่ง
การพัฒนาล่าสุดและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ความท้าทายที่สำคัญที่ผู้เล่นในตลาดต้องเผชิญ
ข้อมูลเชิงลึกยังครอบคลุมถึงการผลิตมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดและอัตราการเติบโตของผู้ผลิตชั้นนำเหล่านี้และตรวจสอบสภาพการแข่งขันเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาแนวทางที่เป็นประโยชน์และชาญฉลาดในการเปลี่ยนแปลงของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสตามนั้น

เหตุผลในการซื้อรายงาน –
สร้างกลยุทธ์ตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินของคุณ
รู้อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการเข้า
ข้อมูลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สมัครเว็บจีคลับ
ทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนย้ายครั้งแรกทำงานอย่างไร
วางแผนที่จะดำเนินการกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ยิงปลาออนไลน์ ทดลองเล่นคาสิโน ข้อตกลงใหม่สำหรับผู้ให้บริการ

ยิงปลาออนไลน์ ข้อตกลงใหม่สำหรับผู้ให้บริการช่วยเพิ่มความผ่อนคลายแบบบอลติก

ผู้จัดหาเนื้อหาเกม Relax Gaming คือการรวมเกมบนโต๊ะและเนื้อหาสล็อตเข้ากับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์Optibetเพื่อขยายการเข้าถึงของนักพัฒนาในภูมิภาคบอลติก

ในขั้นต้นผู้ให้บริการจะเสนอเกมแบล็คแจ็คและรูเล็ตของ Relax ให้กับผู้เล่นโดยมีชื่อสล็อตให้ติดตาม

แบล็คแจ็คของ Relax ยิงปลาออนไลน์ ช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสมากมายในการชนะในจังหวะที่รวดเร็วทำให้สามารถเล่นได้สูงสุดสามโต๊ะในครั้งเดียว

ในขณะเดียวกันรูเล็ตจะสร้างประสบการณ์คาสิโนสดขึ้นมาใหม่ด้วยการเคลื่อนไหวของลูกบอลที่สมจริงโดยอิงจากโมเดลฟิสิกส์ล่าสุดและเอนจิ้น RNG ของ Relax

แดเนียล Eskola ผ่อนคลายซีอีโอกล่าวว่า“ด้วยการดำเนินงานในตลาด Optibet บอลติกที่สำคัญเช่นลัตเวีย , ลิทัวเนียและเอสโตเนียนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและน่าตื่นเต้นจัดการสำหรับการเล่นเกมผ่อนคลาย

“ เรามั่นใจว่าผู้เล่นของ Optibet จะเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาคาสิโนระดับพรีเมียมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราอย่างทั่วถึง”

Chris Davies หัวหน้าคาสิโนที่ Optibet กล่าวว่า“ เนื้อหาของ Relax Gaming จะช่วยให้เรานำประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ชั้นหนึ่งและนวัตกรรมใหม่มาสู่ผู้เล่นของเราและเรามีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับพวกเขา”

ความคิดเห็น: รายชื่อข้อตกลงที่น่าประทับใจของ Relax Gaming ได้รับการเพิ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้ขยายการเข้าถึงของ บริษัท ไปยังยุโรปตอนเหนือ นี่เป็นอีกหนึ่งข้อความแสดงเจตจำนงจากหนึ่งในผู้พัฒนาเนื้อหาที่เติบโตเร็วที่สุดของภาค Relax เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าร่วมที่ค่อนข้างใหม่ที่หนุ่มใหญ่ที่มีชื่อเสียงไม่สามารถละเลยได้

Playtech และ Ladbrokes Coral รวมตัวกันเพื่อคาสิโนสดและกีฬาครอสโอเวอร์

คาสิโนสดและฟุตบอลรวมกันใน Playtech’แก้ปัญหาเดิมพันใบใหม่ที่ช่วยให้โบร๊กส์คอรัลลูกค้าที่จะปฏิบัติตามอัตราต่อรองที่อยู่อาศัยและการดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากตาราง

การผสานรวม “ครั้งแรกของอุตสาหกรรม” มีให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและเล็ดลอดออกมาจากสตูดิโอที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่มีรูเล็ตที่ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการฝึกอบรมด้านกีฬาพร้อมให้คำบรรยายตลอดทั้งเกม

นอกจากนี้ยังเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้วิดีโอวอลล์เฉพาะเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญของเกมและสถิติการแข่งขัน

Fresh8ได้รับการพัฒนาโดยเน้นมือถือเป็นอันดับแรกเนื้อหากีฬาอัตโนมัติจะถูกส่งมอบโดย Fresh8 พร้อมการเดิมพันที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมที่สุดที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้

Antonio Ruggeri ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คาสิโนสดของแล็ดโบร๊กส์คอรัลอธิบายว่า“ หลังจากการเปิดตัว Cheltenham Roulette ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อปีที่แล้วเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Playtech อีกครั้งเพื่อเปิดตัวสลิปพนันแบบครบวงจรรายแรกของอุตสาหกรรม

“ เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้กับการเสนอขายสดของเราและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเดิมพันกีฬาเพื่อทดลองใช้สภาพแวดล้อมของคาสิโนสดโดยไม่พลาดการดำเนินการใด ๆ เรามั่นใจว่าสลิปพนันใหม่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกและอื่น ๆ ”

เควินคิลมินสเตอร์หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมคาสิโนสดของ Playtech กล่าวเพิ่มเติมว่า“ สลิปพนันแบบบูรณาการของแล็ดโบร๊กส์คอรัลเป็นก้าวสำคัญสำหรับประสบการณ์คาสิโนสด แฟนกีฬาไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการเล่นรูเล็ตและการติดตามเหตุการณ์ใหญ่ ๆ อีกต่อไป

“ ด้วยทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการในการวางเดิมพันกีฬาที่รวมอยู่ในสตูดิโอถ่ายทอดสดมันเป็นประสบการณ์ที่สะดวกสบายและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่น นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ให้บริการรายใดได้ส่งมอบโซลูชันเต็มรูปแบบเพื่อนำเสนอหนังสือกีฬาของผู้ประกอบการเข้าสู่ลูกค้าคาสิโนสด เนื่องจากความสามารถในทุกช่องทางที่ไม่เหมือนใครของเรา Playtech จึงถูกวางไว้อย่างดีที่สุดเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมประเภทนี้ให้กับผู้ให้บริการ”

พันธมิตรชั้นนำเปิดตัวพอร์ทัลชุมชน GamblersPick

บ้านเทโฆษณา , เครือข่ายพันธมิตรที่อยู่เบื้องหลังออนไลน์ คาสิโน รายงานได้เปิดตัวขับเคลื่อนชุมชนพอร์ทัลGamblersPick.com

GamblersPick เปิดโอกาสให้ผู้เล่นแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์และให้คะแนนคาสิโนที่พวกเขาเคยเยี่ยมชมและเกมที่พวกเขาเล่น

พอร์ทัลยังให้การเข้าถึงไดเรกทอรีคาสิโนออนไลน์ที่ครอบคลุมรายชื่อคาสิโนมากกว่า 900 แห่งและบทวิจารณ์เกม 7,000 รายการ

Oren Arzony ผู้อำนวยการของ House Tech Ads กล่าวว่า“ เราภูมิใจที่ได้เปิดตัว GamblersPick ทดลองเล่นคาสิโน ซึ่งเป็นพอร์ทัลคาสิโนออนไลน์ใหม่ทั้งหมดที่ให้ทั้งผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นคาสิโนออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นของพวกเขา .

“ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ชุมชนนี้เติบโตไปพร้อม ๆ กับการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้เล่นและข้อเสนอพิเศษเพื่อปรับปรุงประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ของพวกเขาด้วยเหตุนี้ GamblersPick จึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เล่นและแบรนด์คาสิโนออนไลน์”

นอกจากนี้รายงานของคาสิโนออนไลน์, บ้านโฆษณาเทคยังทำงานแบรนด์ชั้นนำพันธมิตรด้านการตลาด แจ๊คพ็อ Finder
การเปลี่ยนแปลงระดับ C ในการสับเปลี่ยน LeoVegas
ผู้ให้บริการเกมมือถือLeoVegasได้เปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูงหลายครั้งโดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ในมอลตาสร้างบทบาทใหม่ของรองซีอีโอและเพิ่มความเข้มข้นให้กับ บริษัท ในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบผ่าน LeoSafePlay

Richard Woodbridgeเป็น COO คนใหม่ของ LeoVegas โดยรับผิดชอบการดำเนินงานที่สำนักงานของ บริษัท ในมอลตา วูดบริดจ์คาดว่าจะมีบทบาทไม่เกินวันที่ 7 มกราคม

“ LeoVegas เป็น บริษัท เทคโนโลยีเกมชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้และฉันมีความหลงใหลในการทำงานกับ บริษัท เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” วูดบริดจ์กล่าว “ ฉันรอคอยที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ LeoVegas และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ LeoVegas โดยมีความยั่งยืนเป็นหลักนำทาง”

Marcus Nylénซีโอโอคนปัจจุบันจะยังคงมีบทบาทต่อไปจนกว่า Woodbridge จะเข้าร่วม จากนั้นNylénจะออกจากทีมบริหารกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นไปที่บทบาทของเขาในฐานะหัวหน้าฝ่ายขยายธุรกิจทั่วโลกของ LeoVegas

Louise Nylénจะรับหน้าที่รองซีอีโอของ LeoVegas Mobile Gaming Group ซึ่งตั้งอยู่ในสตอกโฮล์ม ในฐานะรองซีอีโออดีต CMO จะทำงานร่วมกับ Gustaf Hagman ซีอีโอของกลุ่มในประเด็นเชิงกลยุทธ์เช่นความยั่งยืนและโครงการสร้างมูลค่า การแต่งตั้ง Louise Nylénมีผลทันที

“ ในบทบาทใหม่ของฉันในฐานะรองซีอีโอฉันจะมีแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้นในการทำงานซึ่งจะช่วยให้ฉันสามารถส่งเสริมความยั่งยืนการเติบโตและมูลค่าของ บริษัท ได้” เธอกล่าว

“ ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับความไว้วางใจและโอกาสนี้ในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ LeoVegas ต่อไป”

ในที่สุด Rikard Ljungman ทดลองเล่นคาสิโน ก็ออกจากตำแหน่งในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบและ LeoSafePlay ซึ่งจะดำเนินการเป็นหน่วยธุรกิจแยกต่างหาก Richard Woodbridge รับหน้าที่เกี่ยวข้องกับ CCO ของ Ljungman ในมอลตา

“ Rikard เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มที่อยู่เบื้องหลัง LeoSafePlay และด้วยภูมิหลังผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งของเขารวมถึงในฐานะ CPO สำหรับ บริษัท ซอฟต์แวร์ Episerver เขามีความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องที่จะก้าวไปอีกขั้นเพื่อทำให้ LeoVegas เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกมที่มีความรับผิดชอบ ตำแหน่งของเราในฐานะ บริษัท เทคโนโลยีเกม” CEO Hagman กล่าว

เล่นพนันออนไลน์ ทดลองแทงบาคาร่า Betsson ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ

เล่นพนันออนไลน์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคนใหม่ของ Malta จากคู่แข่ง

Betsson Groupแต่งตั้งRoderick Spiteri Schilligเป็นหัวหน้าฝ่ายการสร้างแบรนด์นายจ้างและความสัมพันธ์ภายนอกคนใหม่ของผู้ดำเนินการ Schillig เข้าร่วมจากผู้ให้บริการLeoVegasคู่แข่งซึ่งเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

จุดสนใจหลักของ Schillig เล่นพนันออนไลน์ คือการจัดการความสัมพันธ์ของ Betsson กับสื่อในมอลตาโดยทำหน้าที่เป็นโฆษกในเรื่องการสื่อสาร นอกจากนี้เขายังรับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการตามข้อเสนอคุณค่าของนายจ้าง Betsson และจัดการกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของนายจ้างโดยรวม

“ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ Roderick เข้าร่วม Betsson Group เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตำแหน่งของเราในฐานะนายจ้างที่เราเลือกบนเกาะนี้ต่อไป” Jesper Svenssonซีอีโอของฝ่ายปฏิบัติการของ Betsson กล่าว

“ ความรู้และความเข้าใจในท้องถิ่นของ Roderick เกี่ยวกับอุตสาหกรรม igaming จะช่วยให้เราถ่ายทอดข้อความของเราและแบ่งปันประสบการณ์ของ Betsson”

Schillig กล่าวเพิ่มเติมว่า“ ฉันตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนี้และรอคอยที่จะสนับสนุนในการพัฒนาเรื่องราวของ Betsson Group ทั้งในอุตสาหกรรมและในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

“ การเป็นองค์กรเกมที่ใหญ่ที่สุดในมอลตาซึ่งมีพนักงานมากกว่า 900 คนทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในชุมชนที่เราทำงานอยู่”

ก่อนที่จะมีบทบาทของเขากับ LeoVegas, Schillig จัดการทั้งหมดการตลาดและการสื่อสารความพยายามของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมอลตา เขาสำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารและปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในสหราชอาณาจักร

FSB ย้ายกองบัญชาการไปยังศูนย์กลางเทคโนโลยีลอนดอนตะวันออก
เอฟเอสผู้ให้บริการของการพนันและคาสิโนแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมเกมจะย้ายเข้าไปใหม่ลอนดอนสำนักงานใหญ่ในสัปดาห์หน้าการถ่ายโอนพนักงานมากกว่า 100 เข้าที่พักสำนักงานในทช์

สำนักงานขนาด 8,000 ตารางฟุตตั้งอยู่บนพื้นที่สองชั้นของสถานที่ให้บริการที่ทันสมัยของ Scrutton Street

นอกเหนือจากการจัดแสดงข้อเสนอการดำเนินงานของ บริษัท และเครื่องมือการซื้อขายออนไลน์แล้วพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยังมีร้านพนันที่ใช้งานได้พร้อมกับเครื่องเดิมพันแบบบริการตนเองล่าสุดของ FSB

Richard Thorp ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ FSBกล่าวว่า“ เรามองว่านี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในวิวัฒนาการและความทะเยอทะยานของ FSB

“ Shoreditch เป็นสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสำหรับผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีซึ่งทำให้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของ FSB

“ นวัตกรรมดิจิทัลและการสร้างความแตกต่างครั้งสำคัญทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งดังนั้นสำนักงานเหล่านี้จึงมีทรัพยากรและการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อให้พอร์ตโฟลิโอของเราอยู่ในระดับแนวหน้า” ธ อร์ปกล่าว “ การเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างฐานที่มั่นคงของเราด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และนำหน้าเทรนด์ของตลาดสำหรับคู่ค้าของเรา

“ มันเป็นอาคารที่โดดเด่นด้วยประเพณีการค้าที่แข็งแกร่งในพื้นที่ที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้น เป็นเรื่องบังเอิญที่มีความสุขเมื่อสถานที่และอาชีพมาบรรจบกัน เราทุกคนแทบรอไม่ไหวที่จะได้รับกุญแจของที่พัก”

BetGames.TV เปิดตัวการขยายความร่วมมือ

สิ่งสำคัญที่สุดของ BetGames.TV คือการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมแบบโต้ตอบและนวัตกรรมพร้อมเกมสดยอดนิยมจำนวนมากที่มีอยู่ในตลาด Aiste Garneviciene, COO ของ BetGames.TVกล่าวเพิ่มเติมว่า“ ORYX Gaming เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ของเราและฉันมั่นใจว่าเกมของเราจะมอบคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของพวกเขาและเป็นตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับ ORYX Gaming ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับเราทั้งคู่อย่างชัดเจน” BetGames.TV เพิ่งยืนยันข้อตกลงกับผู้ให้บริการออนไลน์ Pinnacle ข้อตกลงดังกล่าวหมายความว่าผลงานเกม BetGames.TV จะพร้อมให้บริการสำหรับผู้เล่น Pinnacle แล้ว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้นส่วน BetGames COO ระบุว่า:“ ในช่วงเวลาสั้น ๆ BetGames.TV ได้สร้างชื่อเสียงที่สมควรได้รับในฐานะหนึ่งในนักพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสดคุณภาพสูง “ พินนาเคิลเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมนี้และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลงานเกมของเราอย่างเต็มรูปแบบ ฉันมั่นใจมากว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและประสบผลสำเร็จ”

คาสิโนออนไลน์อีกแห่งยินดีต้อนรับเสือแดง
ชื่อสล็อตจากซัพพลายเออร์การเล่นเกมเสือแดงอยู่ในขณะนี้สามารถใช้ได้กับลูกค้าของผู้ประกอบการ Pomadorroซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์รวมถึงคาสิโน Xและจอย คาสิโน

ผู้เล่น Pomadorro ในดินแดนต่างๆสามารถเข้าถึงเกมต่างๆเช่นDragon’s Luck , Rocket MenและLaser Fruitรวมถึงเกมบนโต๊ะของซัพพลายเออร์

Gavin Hamilton ซีอีโอของ Red Tiger Gamingกล่าวว่า“ Pomadorro ทดลองแทงบาคาร่า มีรากฐานด้านคาสิโนออนไลน์ที่สำคัญและเรารอคอยที่จะนำเสนอเกมของเราให้กับลูกค้าทั่วโลก

“ เราได้เปิดตัวชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไปแล้วและหวังว่าจะได้เปิดตัวชื่อใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่เรามีอยู่ในท่อขณะที่ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น”

โฆษกของ Pomadorro กล่าวเพิ่มเติมว่า“ Red Tiger เป็นผู้นำตลาดในการพัฒนาเกมสล็อตและได้รับรางวัลมากมายจากแนวทางที่สร้างสรรค์และการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตอนนี้เราสามารถเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราได้เช่นกันเพื่อให้พวกเขามีทางเลือกมากขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอพิเศษ

แสดงความคิดเห็น ผู้ที่เข้าร่วม World Gaming Executive Summit เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บาร์เซโลนาจะได้เห็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับสูงสำหรับ Red Tiger ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมททท. ข้อตกลงที่ไม่แน่นอนเช่นนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า Gavin Hamilton และทีมของเขากำลังสนับสนุนการกัด เสือแดงเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในภาคนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านคาสิโนสด Authentic แต่งตั้ง Haridas

Authentic Gaming ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของเกมคาสิโนออนไลน์ดีลเลอร์สดได้แต่งตั้ง Faye Haridasเป็นผู้จัดการบัญชีหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สำคัญที่สุดของซัพพลายเออร์เนื่องจากยังคงขยายไปสู่ตลาดที่มีการควบคุมใหม่ ๆ

Haridas (ในภาพ) ซึ่งจะประจำอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ในมอลตาเข้าร่วมจากNexus Gaming Intelligenceซึ่งเธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า เธอมีประสบการณ์อีก 10 ปีในภาคการเล่นเกมออนไลน์รวมถึงบทบาทอาวุโสที่BetfairและBetsson

Haridas มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในภาคการเล่นเกมออนไลน์และได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้บทบาทอาวุโสที่BetfairและBetsson

Magdalena Podhorskaหัวหน้าฝ่ายขายและบริหารบัญชีของ Authentic กล่าวว่า“ เรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่เรายังคงขยายไปสู่ตลาดใหม่ที่มีการควบคุมและลงนามในข้อตกลงกับพันธมิตรทางบกและทางออนไลน์ทั่วโลก

“ เฟย์จะรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าของเราต่อไปและจากประสบการณ์และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เธอมั่นใจในความสามารถในการส่งมอบ”

Haridas กล่าวเพิ่มเติมว่า“ ทดลองแทงบาคาร่า ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วม Authentic Gaming ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจและยังคงดำเนินการตามแผนการเติบโต

“ Authentic Gaming เป็นพันธมิตรกับคาสิโนออนไลน์บนบกและที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นสิทธิพิเศษสำหรับฉันที่ได้ร่วมงานกับพวกเขา”

แท้รูเล็ตสตรีมเกมรูเล็ตจากตารางตั้งอยู่บนชั้นการเล่นเกมของคาสิโนที่ดินที่ใช้ในการเล่นออนไลน์ผ่านเครือข่ายของซัพพลายเออร์ของพันธมิตร B2B รวมทั้งนายเขียว , UnibetและLeoVegas

เว็บ SBOBET หวยจับยี่กี Greentube อาศัยอยู่ในบอลติค

เว็บ SBOBET อาศัยอยู่ในบอลติคและสแกนดิเนเวียกับ OlyBet
OlyBetแบรนด์เกมออนไลน์ของOlympic Entertainment Groupได้เพิ่มสล็อตจาก Greentubeเป็นข้อเสนอคาสิโนออนไลน์และมือถือในยุโรป

Greentube ที่Novomatic อินเตอร์แอคทีส่วนได้เปิดตัวเนื้อหาเกมของตนผ่านทาง NRGSแพลตฟอร์มสำหรับ OlyBet ซึ่งเป็นที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในทะเลบอลติกและตลาดสแกนดิเนเวียน

สล็อตประกอบด้วยชื่อชั้นนำเช่น เว็บ SBOBET และ Power Stars เช่นเดียวกับ Novomatic classics Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm Deluxe และ Sizzling Hot Deluxe ควบคู่ไปกับสล็อตจากสตูดิโอภายใน บริษัท ของ Greentube บริษัท ย่อยและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

Michael Bauer CFO ของ Greentube และหัวหน้าเจ้าหน้าที่เกมกล่าวว่า“ OlyBet เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในประเทศบอลติกและเรารู้ดีว่าพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในหมู่ผู้เล่นในตลาด เรามีความสุขมากกับความร่วมมือนี้และหวังว่า OlyBet จะเปิดตัวเนื้อหา Greentube ในสแกนดิเนเวียด้วย”

Veiko Krünbergกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการออนไลน์และการพนันกีฬาของ OEGกล่าวเพิ่มเติมว่า“ OlyBet ได้กลายเป็นผู้ให้บริการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคบอลติกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเกม Novomatic และเกมใหม่ ๆ ที่มีชื่อเสียงจะ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Nordic ของเรา ผู้เล่น”

Betradar และ QTech ผนึกข้อตกลงเนื้อหาที่มุ่งเน้นในเอเชีย

QTech Gamesจะเพิ่มเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของBetradar ที่นำเสนอซึ่งประกอบด้วยกีฬาเสมือนจริง eSports และชุดข้อมูลเต็มรูปแบบหลังจากทั้งสอง บริษัท ตกลงข้อตกลงการจัดจำหน่าย

เมื่อไม่นานมานี้ Betradar ได้เปลี่ยนจากบริการข้อมูลและความซื่อสัตย์ไปสู่ชุดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้นและ QTech Games ซึ่งแข็งแกร่งเป็นพิเศษในเอเชียถือเป็น“ แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ” ที่จะเปิดตัวข้อเสนอที่ขยายตัวของ Betradar ไปยังผู้ชมในวงกว้าง

ในทางกลับกัน Betradar จะนำเสนอเกมของ QTech บนแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยกีฬาเสมือนจริงเป็นเนื้อหาแรกที่ให้บริการแก่พันธมิตรผู้ให้บริการของ QTech เร็ว ๆ นี้จะตามมาด้วยชุดผลิตภัณฑ์และบริการ eSports ยอดนิยม

Jonas Alm ซีอีโอของ QTech Gamesกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้นำหน้าใหม่ที่หลากหลายมาสู่พอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่เนื่องจากยังคงขยายตัวในตลาดเอเชีย “ เป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่ได้ร่วมมือกับ Betradar ซึ่งแบรนด์มีการแบ่งปันคุณค่าของเราเองในด้านนวัตกรรมและความซื่อสัตย์” เขากล่าว

“ การเล่นเกมเสมือนจริง eSports และความเป็นจริงยิ่งขึ้นแสดงให้เห็นถึงพรมแดนถัดไปสำหรับ igaming – และ QTech เป็นผู้นำอีกครั้งในเอเชียด้วยข้อตกลงที่ก้าวหน้านี้”

M ichael Maerz กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียของ Betradarกล่าวเพิ่มเติมว่า“ Betradar รู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำข้อมูลประจำตัวทั้งเสมือนจริงและ eSports ของเรามาสู่ภูมิภาคเอเชีย การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดดเด่น

“ ความอยากเล่นกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงเนื่องจาก บริษัท สื่อดิจิทัลหลายแห่งมองว่าจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอความครอบคลุมในเชิงลึกได้ทุกวัน” Maerz กล่าว

“ แพลตฟอร์มที่กว้างขวางของ QTech Games เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ทั่วทั้งทวีปเหนือสิ่งอื่นใดบนมือถือ”

Yggdrasil แสดงมือกับ Sonja Blackjack

Yggdrasil การเล่นเกมได้เปิดตัวเกมตารางเป็นครั้งแรกที่เคยเป็นนักพัฒนาพยายามที่จะ“บูรณาการคาสิโน” กับSonya แบล็คแจ๊

ผลิตภัณฑ์แบล็คแจ็คแบบผู้เล่นหลายคนมีการเล่นเกมบนมือถือที่ใช้งานง่ายและตัวแทนจำหน่าย 3 มิติที่จับการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นที่สมจริง

Sonja Blackjack นำเสนอตัวเลือกมาตรฐานทั้งหมดรวมถึง Insurance, Even Money, Split, Double และ Double after Split รวมถึงคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม ผู้เล่นสูงสุดสามคนสามารถนั่งที่โต๊ะเดียวโดยสามารถยืนได้มากขึ้น ผู้เล่นยังสามารถดูคนอื่น ๆ รวมถึงดูว่าพวกเขาเดิมพันและชนะมากแค่ไหน

ผู้ประกอบการยังสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่รวมถึงสภาพแวดล้อมของตัวแทนจำหน่ายและคาสิโนหรือเลือกใช้แพ็คเกจโลโก้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ด้วยสกินที่กำหนดเองตั้งแต่เปิดตัว ลองเกมที่นี่

Krzysztof Opałkaประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ หวยจับยี่กี กล่าวว่า“ Yggdrasil มีประวัติในการฉีกกฎเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรูปแบบใหม่ของคาสิโนออนไลน์และ Sonya Blackjack ก็ไม่แตกต่างกัน

“ เราได้เห็นถึงความสนใจในผลิตภัณฑ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ที่เราเปิดตัวครั้งแรกที่ ICE ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะที่ปรับแต่งได้มากขนาดนี้มาก่อน ด้วยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของเราผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสไม่ จำกัด ในการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะแบรนด์และเหตุการณ์โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวแทนจำหน่ายสด

“ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น Sonya ดำเนินการและจะยังคงขับเคลื่อนเกมบนโต๊ะในแนวดิ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในลักษณะเดียวกับที่เรามีกับสล็อต”

Sonya Blackjack สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Redux ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Yggdrasil โดยรวมเอาแง่มุมที่ดีที่สุดของคาสิโนสดและ RNG เข้าด้วยกันและใช้เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวของตัวแทนจำหน่าย

ความคิดเห็น: อยู่ที่นี่แล้ว อาวุธของ Yggdrasil ในการหยุดชะงักของมวลและมันถูกเรียกว่า Sonja แต่อย่าปล่อยให้ชื่อและหน้าตาที่น่าดึงดูดหลอกลวง – นี่คือการเล่นครั้งสำคัญของ Fredrik Elmqvist และทีมของเขา เกมจับภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานและมีจุดเด่นด้านคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียดที่เราคาดหวังจาก Yggdrasil ตอนนี้อุตสาหกรรมจะเฝ้าดูและรอดูว่านักเตะทำอะไรได้บ้าง

Nolimit ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของมิสเตอร์กรีน

การพนันออนไลน์และผู้ประกอบการเล่นเกม นาย เขียวได้เสร็จสิ้นการบูรณาการโดยตรงของ
เนื้อหาจากNoLimit เมืองภายใต้ใบอนุญาตเฉพาะจากผู้เล่นเกมมอลตา

การเพิ่มชื่อวิดีโอสล็อตแปดรายการในข้อเสนอของ Mr Green แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งสำหรับ Nolimit City ซึ่งเปิดตัวในสวีเดนในปี 2014

Malcolm Mizzi หัวหน้าฝ่ายขายของ Nolimit Cityกล่าวว่า“ เราอยู่เหนือดวงจันทร์กับความร่วมมือนี้ ข้อตกลงระหว่างเรามีประวัติอันยาวนานและเราคงไม่มีความสุขที่ได้เห็นเกมของเราถ่ายทอดสดบนแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์เช่นนี้”

Daniel Mitton ผู้จัดการคาสิโนของ หวยจับยี่กี กล่าวเพิ่มเติมว่า“ ฉันมีความสุขมากที่ได้ประกาศความร่วมมือและการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จกับ Nolimit City แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำให้สดชื่นและแตกต่างจากบรรทัดฐาน

“ เราหวังว่าจะได้พบกับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นที่ยังไม่มาถึง”

สมัครแทงบอล สมัครเว็บ UFABET ผู้สนับสนุนเสื้อใหม่

สมัครแทงบอล Bristol City เปิดตัว Dunder ในฐานะผู้สนับสนุนเสื้อใหม่
สโมสรฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพบริสตอลซิตี้ได้ประกาศให้ชาวสวีเดนก่อตั้งคาสิโนออนไลน์Dunderในฐานะหุ้นส่วนหลักของสโมสรนอกเหนือจากผู้สนับสนุนเสื้อใหม่

Dunder ซึ่งอธิบายตัวเองว่าให้ความสำคัญกับ“ ความเรียบง่ายความยุติธรรมและการเล่นเกมให้สนุกด้วยแนวทางแรกของผู้เล่น” รับช่วงต่อจาก Lancer Scott ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าซึ่งตัดข้อตกลงสี่ปีหลังจากสองฤดูกาล

Caroline Herbert หัวหน้าฝ่ายการค้าของกลุ่ม สมัครแทงบอล กล่าวว่า“ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Dunder ได้เข้าร่วมกลุ่มกีฬาของเราในฐานะหุ้นส่วนหลักของเมือง ขอขอบคุณ Lancer Scott ที่ตกลงที่จะก้าวลงจากตำแหน่งและให้เราใช้โอกาสนี้ในการดึงดูดการลงทุนของ บริษัท ระหว่างประเทศซึ่งเราหวังว่าจะช่วยให้เมืองเติบโตและต่อยอดจากความสำเร็จของฤดูกาลที่แล้ว

“ ค่านิยมร่วมกันของเราควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นของ Dunder ในการส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและการลงทุนในชุมชนจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นผลดีอย่างมากสำหรับเมือง เรารอคอยเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญ 2018/19 จะนำมาซึ่งอะไร”

Adam Webber หัวหน้าฝ่ายซื้อกิจการของ Dunderกล่าวเพิ่มเติมว่า“ เรามีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือกับบริสตอลซิตี้ การแข่งขันคาราบาวคัพที่ยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วได้จับภาพจินตนาการของเราและสาธารณชนในสหราชอาณาจักร

“ หลังจากที่ได้พบกับสโมสรและได้เห็นมือแรกว่าทีมเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในถ้วยอย่างไรรู้สึกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับจรรยาบรรณของ บริษัท ในการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง สิ่งนี้ควบคู่ไปกับความรู้สึกที่แข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของชุมชนและความมุ่งมั่นที่โดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้น

“ พวกเราที่ดูนเดอร์ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับสิ่งที่การร่วมทุนนี้จะนำมาซึ่งเราเชื่ออย่างจริงใจว่าการลงทุนของเราจะสามารถมีส่วนช่วยสำคัญให้สโมสรบรรลุความปรารถนาระยะยาวในการเล่นในพรีเมียร์ลีก เราต้องการลงทุนไม่ใช่แค่ในเมือง แต่ในชุมชนบริสตอลในวงกว้างด้วย”

สวีเดนจะลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการปฏิรูปการพนันในสัปดาห์นี้

คณะกรรมการกิจการวัฒนธรรม ของรัฐบาลสวีเดนยืนยันการสนับสนุนการปรับปรุงกรอบการพนันแห่งชาติที่เสนอ

การยกเครื่องครั้งนี้เป็นการเปิดตัวพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่ของสวีเดน แทนที่พระราชบัญญัติลอตเตอรี่ปี 1994 และพระราชบัญญัติคาสิโนปี 2542

คณะกรรมการไม่แนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งจะมีการอภิปรายและลงมติโดยรัฐสภาในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน

ในแถลงการณ์คณะกรรมการกิจการวัฒนธรรมกล่าวว่า:“ การปฏิรูปที่เสนอนี้รอคอยมานาน ข้อเสนอนี้หมายความว่าการผูกขาดที่ล้าสมัยในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยกฎหมายสมัยใหม่ซึ่งจะรวมถึงตลาดการพนันที่กำลังขยายตัวทั้งหมด

“ เป้าหมายคือการสร้างตลาดการพนันที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคสูงความปลอดภัยสูงในเกมและเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในตลาดผ่านระบบใบอนุญาตที่เราเปิดตลาดสวีเดนสำหรับผู้ประกอบการที่จริงจังที่ต้องการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ดังนั้นเราจึงปิดระบบสำหรับนักแสดงที่ไม่จริงจัง”

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้าในเดือนมกราคม 2019 คาดว่าพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จะเป็นนโยบายการพนันมาตรฐานสูงสุดของยุโรป

แคมเปญฟุตบอลโลก ‘The World รอคอย’ 25,000 ปอนด์จัดแสดงโดยเก็นติ้ง

Genting Casinoได้เปิดเผยรายละเอียดของแคมเปญฟุตบอลโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบแทนลูกค้าที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยข้อเสนอของทัวร์นาเมนต์และการเดิมพันฟรี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำกลิ่นอายของรัสเซียมาสู่การเฉลิมฉลองฟุตบอลโลก’The World Awaits’ลูกค้าของ Genting Casino จะต้องการตักส่วนแบ่งเงินรางวัล 25,000 ปอนด์

สมาชิกที่รูดเข้ามาใน บริษัท ใด ๆ ใน บริษัท ค้าปลีก 35 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วสหราชอาณาจักรในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกจะเข้าสู่การจับรางวัลโดยอัตโนมัติเพื่อเรียกร้องส่วนแบ่ง 25,000 ปอนด์โดยผู้ชนะหนึ่งคนจะได้รับรางวัลสูงสุด£ 15,000.

เช่นนี้เก็นติ้งคาสิโนยังให้ไป 2018 ฟรี£ 10 เดิมพันที่จะใช้โดยใหม่และลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่เมื่อพวกเขาเดิมพันในมือถือของพวกเขาผ่านทางแอปเกนติ้งและออนไลน์ที่เก็นติ้งคาสิโนหรือGenting เดิมพัน

Chris Freer หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Genting Casinos (UK) Ltdกล่าวว่า“ เห็นได้ชัดว่าฟุตบอลโลกมีขนาดใหญ่มากดังนั้นเราจึงต้องการเพิ่มความตื่นเต้นให้กับลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าออนไลน์ทั้งใหม่และปัจจุบัน

“ ด้วยเงินรางวัล 25,000 ปอนด์สำหรับการคว้าและการเดิมพันฟุตบอลออนไลน์จำนวนมากพิเศษผ่านทัวร์นาเมนต์แคมเปญ ‘The World Awaits’ ของเก็นติ้งเป็นประสบการณ์การเดิมพันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการชมฟุตบอล

“ ข้อเสนอทั้งหมดนี้ที่เก็นติ้งบวกกับการเปิดตัว @Genting_Bet บน Twitter จะเป็นช่วงฤดูร้อนที่ดีสำหรับลูกค้าเก็นติ้ง”

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดว่าผู้เล่นพนันเก็นติ้งเบ็ตจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอฟุตบอลโลกตามความต้องการได้มากมาย“ ในความพยายามที่จะลดแนวโน้มการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ไม่สามารถบรรลุได้” เช่น:

เดิมพัน 20 ปอนด์สำหรับผู้ทำประตูสูงสุดของฟุตบอลโลกและรับเงินเดิมพันฟรี 5 ปอนด์สำหรับแต่ละประตูที่ทำได้
รับเงินคืนจากการแพ้เดิมพันครั้งแรกในเกมกลุ่มแรกของอังกฤษ
เดิมพันฟรี£ 20 สำหรับการแพ้เดิมพันอังกฤษครั้งแรกของคุณ
วางเดิมพัน 10 ปอนด์ในการแข่งขันที่ระบุและได้รับ 1 ปอนด์
เดิมพันฟรีสำหรับทุกประตูที่ทำได้
วางเดิมพัน 10 ปอนด์ในการแข่งขันที่ระบุและรับฟรีสปิน 1 ปอนด์สำหรับทุกประตูที่ทำได้
ราคาการจับคู่หลักจำนวนมากช่วยเพิ่มขึ้นตลอดการแข่งขัน

คาสิโนรีโนปรับเงิน 40,000 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎการพนันออนไลน์

Boomtown Casino ในเมือง Reno รัฐ Nevada ได้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 40,000 ดอลลาร์หลังจากพบว่าละเมิดกฎการพนันทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการคาสิโนเสนอลิงก์ไปยังคาสิโนออนไลน์ สมัครเว็บ UFABET นอกชายฝั่งผ่านเว็บไซต์ของตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าให้ผู้เข้าชมเข้าถึงเกมคาสิโนออนไลน์ที่เล่นฟรี บริษัท กล่าวพร้อมเสริมว่าในเวลาไม่นานก็ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้ยังให้การเข้าถึงจริง – เกมเงิน

Robert Joseph Medeiros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรได้ลงนามในข้อกำหนดกับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาและยอมรับว่า Boomtown มีความผิดในการประพฤติมิชอบ แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อกฎหมาย

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมของเนวาดาเรียกร้องให้ Boomtown คืนเงิน 1621 ดอลลาร์ที่ได้รับเป็นค่าธรรมเนียมคอมมิชชันจาก บริษัท ที่อยู่ในคูราเซาซึ่งเสนอการพนันเป็นเงินสดใน 11 เว็บไซต์ เงินที่จะไปที่เรโนศูนย์การเล่นเกมปัญหา

Boomtown ทำสัญญาAffiliate Edge และDeck Media เพื่อให้สามารถจ่ายเกมฟรีได้ คณะกรรมการกล่าวว่าโฆษณา Boomtown อยู่บนเว็บไซต์เงินสดสามรายการสำหรับการจ่ายเงินและได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับเงินที่เสียไป

Boomtown ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

เกมวิทยาศาสตร์จับสลากของรัฐเพนซิลเวเนียทางออนไลน์

Scientific Gamesร่วมกับPennsylvania LotteryเปิดตัวiLotteryในรัฐโดยให้บริการเกมออนไลน์และเกมมือถือแก่ผู้เล่นเป็นครั้งแรก

เกม iLottery ใหม่ซึ่งรวมถึงเนื้อหาจากNYX Gaming Groupซึ่งเพิ่งได้มาโดย SG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านกฎหมายซึ่งรวมถึงคีโนและกีฬาเสมือนจริงด้วย

“ เกม Pennsylvania iLottery เป็นวิธีใหม่ในการเล่นและชนะจากที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง” Drew Svitko กรรมการบริหารของ Pennsylvania Lotteryกล่าว

“ มันเป็นส่วนสำคัญในความพยายามของเราที่จะได้พบกับผู้เล่นของเราในที่ที่พวกเขาอยู่ในขณะเดียวกันก็สร้างเงินทุนใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพนซิลวาเนียรุ่นเก่า”

เสนอโอกาสที่จะชนะมากถึง $ 250,000 เกมลอตเตอรีดิจิทัลใหม่ ได้แก่ Big Money Slingo, Bigfoot, Foxin ‘Wins, Monster Wins, Super Gems และ Volcano Eruption

ข้อเสนอใหม่ของ สมัครเว็บ UFABET รวมถึงการควบคุมการเล่นเกมที่รับผิดชอบของ SG และโปรแกรมพันธมิตรที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ค้าปลีกลอตเตอรีในเพนซิลเวเนียที่มีอยู่

Pat McHugh รองประธานอาวุโสฝ่ายระบบลอตเตอรีระดับโลกของ Scientific Gamesกล่าวเพิ่มเติมว่า“ เกมทางวิทยาศาสตร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการลงทุนในเกมเทคโนโลยีและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มเงินลอตเตอรีให้สูงสุดเพื่อประโยชน์แก่ชาวเพนซิลวาเนีย ความร่วมมือของเรากับ Pennsylvania Lottery ส่งผลให้เป็นหนึ่งในลอตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก

“ ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รวมเกม Scientific Games และความสามารถระดับแนวหน้าของตลาดของ NYX เพื่อนำเสนอเกมดิจิทัลที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่นลอตเตอรี่ในเพนซิลเวเนียและเพื่อสนับสนุนผู้ค้าปลีกในเพนซิลเวเนียลอตเตอรีด้วยโปรแกรมพันธมิตร iLottery ต่อไป”